NSP

Inicijativa o pokretanju pregovora s Pliva Hrvatska d.o.o.

#BUDIMOODGOVORNI

Zagreb, 09.09.2021.

Drage članice i članovi NSP-a,

                   Novi sindikat Plive s kolegama iz EKN-a Pliva, predali su poslodavcu Pliva Hrvatska d.o.o. Inicijativu za pokretanje pregovora o Izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za Pliva Hrvatska d.o.o., te se sindikat zahvaljuje na prijedlozima i primjedbama za uvrštenje u budući KU, i zajedničkoj aktivnosti oko uvrštenja kvalitetnijih prava iz Radnog prava u budući Kolektivni ugovor.

Za sve informacije putem Internet stranice NSP-a, novisindikatplive@gmail.com

Hvala na razumijevanju.

S poštovanjem,