Genera

U poduzeću GENERA d.d. održan sastanak Pregovaračkih timova

Poštovani članovi,

Pregovarački timovi Genere d.d. te Novog sindikata Plive i Samostalnog sindikata radnika u djelatnostima energetike, kemije i nemetala Hrvatske reprezentativnih sindikata  održali  su jučer 13.11.2019. sastanak na temu sklapanja kolektivnog ugovora na razini poslodavca Genera d.d.

Na temu kolektivnog pregovaranja poslodavac nam je dostavio tražene podatke, a sindikalna strana je imala puno upita te pojasnila događanja u praksi, što je poslodavac saslušao i odgovorio da se nastoji pronaći najbolje rješenje. Sve teme na dostavljene podatke su i dalje otvorene ali i svi stavovi sindikata su usmjereni na plaču, materijalna prava i prava iz radnog odnosa. Zamolili smo pregovaračku stranu poslodavca da i kad budemo imali čistopis, ako pronađemo još kakvu temu za razgovor razriješimo, što je poslodavac dapače prihvatio.

U argumentiranoj diskusiji, iznesli smo sva saznanja o problematici u tom trenutku, te dobili potvrdu da idemo dobrim putem argumenata, diskusije bez povišenih tonova i dogovora prema krajnjem cilju – Kolektivni ugovor.

Nastavak pregovora i sljedeći sastanak dogovoren je za 26.11.2019. u 14,oo sati. O zaključcima sa sastanka i toku pregovora redovno ćemo vas obavještavati putem medija interne komunikacije.

Otvoreni smo za sva pitanja, vezana uz sindikalno djelovanje, na naše kontakte.

Upit na:

davorin.medved@pliva.hr; novisindikatplive@gmail.com

Na mobitel: 099 / 333-2020