NSP

Održan sastanak Središnjeg odbora NSP

Poštovani članovi,

– jučer 06.11.2019. održani sastanak Središnjeg odbora Novog sindikata Plive, te utvrđene odluke za sindikalno djelovanje.

Glavne značajke utvrđene u obavijestima putem e-maila svakom članu i prezentacija svakog člana u smjeru kvalitetnijih odluka bitnih za rad sindikata, te sklapanje Kolektivnih ugovora, ekskluzivnog prava sindikata kao glavne zadaće. Sve značajke djelovanja NSP-a idu putem utvrđene reprezentativnosti sindikata na nacionalnom nivou, u svim poduzećima, pa sve zlonamjerne priče ne „drže vodu“.

Ujedno dogovoreno djelovanje NSP-a putem svih dostupnih informativnih distanci ići će i putem osobnih i službenih e-malia, svakom članu, pa je u svrhu potpunijeg i sigurnijeg djelovanja svakog člana, otvorena adresa samo za Novi sindikat Plive, a glasi novisindikatplive@gmail.com.

Kolektivni ugovori i sve Obavijesti se nalazi na našoj redizajniranoj stranici, i sve možete vidjeti na našoj Internet stranici www.nsp.hr.

Za sva pitanja smo otvoreni za razgovor i pojašnjenje.

S poštovanjem,