NSP

Sastanak sindikalnih povjerenika

Sastanak Središnjeg odbora Novog sindikata Plive

Srijeda, 06. studeni 2019. od 14:00 do 16:00 sati