Genera

U poduzeću GENERA d.d. održan sastanak Pregovaračkih timova

Poštovani članovi,

Pregovarački timovi Genere d.d. te Novog sindikata Plive i Samostalnog sindikata radnika u djelatnostima energetike, kemije i nemetala Hrvatske reprezentativnih sindikata  održali  su jučer 21.10.2019. sastanak na temu sklapanja kolektivnog ugovora na razini poslodavca Genera d.d.

Kolektivno pregovaranje započelo je u mirnom tonu po dogovoru sindikalnih predstavnika. Na temu kolektivnog pregovaranja poslodavac nam nije dostavio tražene podatke pa je zaključak bio da obradimo članke koji se ne tiču materijalnih prava, već da dogovorimo sve osim tema plače, godišnjih odmora, prijevoza te neoporezivih dijelova. U dogovoru sindikalnih pregovarača se nije poštivao kompletno dogovor, te na temu plača se vodila žustrija diskusija, sve u interesu i dobroj volji svih pregovarača. Nastavak pregovora i sljedeći sastanak dogovoren je za 13.11.2019. u 14,oo sati., a prije toga će poslodavac poslati zatražene podatke, da bi se pregovarački odbor sindikata mogao očitovati na poslodavčevo očitovanje. O zaključcima sa sastanka i toku pregovora redovno ćemo vas obavještavati putem medija interne komunikacije.

Otvoreni smo za sva pitanja, vezana uz sindikalno djelovanje, na naše kontakte.

Upit na:

davorin.medved@pliva.hr

Na mobitel: 099 / 333-2020