Genera

U poduzeću GENERA d.d. održan 2. sastanak Pregovaračkih timova

Poštovani članovi,
Pregovarački timovi Genere d.d. te Novog sindikata Plive i Samostalnog sindikata radnika u djelatnostima energetike, kemije i nemetala Hrvatske reprezentativnih sindikata održali su 4.10.2019. drugi sastanak na temu sklapanja kolektivnog ugovora na razini poslodavca Genera d.d.
Kolektivno pregovaranje započelo je potpisivanjem Protokola o kolektivnom pregovaranju, kojim su strane pregovora dogovorile međusobne odnose i načela pregovaranja. Sljedeći sastanak dogovoren je za 21.10.2019. O zaključcima sa sastanka i toku pregovora redovno ćemo vas obavještavati putem medija interne komunikacije.

Otvoreni smo za sva pitanja, vezana uz sindikalno djelovanje, na naše kontakte.

Upit na:
davorin.medved@pliva.hr
Na mobitel: 099 / 333-2020