Pliva

Nastavak pregovora sa Pliva Hrvatska d.o.o.!

Poštovani članovi,

Pregovarački odbor sindikata NSP i EKN Pliva, dobio je poziv na sastanak 03.10.2019. u 9,30 sati za nastavak pregovora o Izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za Pliva Hrvatska d.o.o.

Pregovarački odbor sindikata, NSP-a i EKN-a, predao je poslodavcu Pliva Hrvatska d.o.o. na prošlom sastanku, svoje prijedloge i zahtjeve, o Izmjenama i dopunama Kolektivnom ugovoru, te čekamo očitovanje o istim.

Dapače Pregovarački odbor sindikata predlaže uvećana materijalna i socijalna prava.

Sve ostale informacije možete zatražiti u sindikatu, a o tijeku pregovora bit ćete obaviješteni putem stranica NSP-a.

Otvoreni smo za sva pitanja, vezana uz sindikalno djelovanje, na naše kontakte.

Povratak na popis