Pliva

Definiran datum početka pregovora

Poštovani članovi,

Sindikati u Plivi Hrvatska, predanom Inicijativom za početak pregovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora, dobili termin prvog sastanka i to 19. rujan 2019. u 14,30 sati.

Pregovarački odbor Sindikata veseli se prezentiranju i predaji zajedničkih prijedloga izmjena i dopuna Kolektivnog ugovoru, poslodavcu Pliva Hrvatska.

Više informacija nakon prvog sastanka Pregovaračkog odbora Sindikata i poslodavca!

Povratak na popis