Hospira

Nastavak pregovora u Hospiri!

Poštovani članovi,

Zakazani sastanak sa Upravom društva 20.09.2019.. Na prošlom sastanku, obrazloženi prijedlozi sindikata za nastavak pregovora o Kolektivnom ugovoru za Hospira d.o.o..

Sindikati su obrazložili svoje prijedloge i poslodavac, u razgovoru s vlasnikom, obrazlaže, komentira i objašnjava postupke sindikalnih zahtijeva.

U fokusu su materijalna prava.

Više informacija nakon nastavka pregovora!